LUẬT GIÁO DỤC & CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28, giá phát hành 350,000đ/1cuốn. Xuất bản quý IV/2017

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

     Để hỗ trợ cho việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, đồng thời tăng cường năng lực tổ chức, quản lý trong công tác giáo dục đào tạo, thời gian qua Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới như Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06-9-2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục, Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06-9-2017 Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05-9-2017 Phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.....

Nhằm mục đích kịp thời tuyên truyền phổ biến những quy định pháp luật mới nhất trong công tác quản lý giáo dục đào tạo, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

LUẬT GIÁO DỤC & CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT
DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Giáo dục - Luật Giáo dục đại học  & văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành giáo dục Việt Nam

Phần thứ ba. Quy định mới về quy chế đào tạo, tuyển sinh, thi tốt nghiệp

Phần thứ tư. Quy chế mới về tổ chức và hoạt động ngành giáo dục

Phần thứ năm. Quy định mới về việc làm, chế độ chính sách đối với nhà giáo

Phụ lục. Văn bản mới nhất về chương trình, ngành đào tạo

Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28, giá phát hành 350,000đ/1cuốn. Xuất bản quý IV/2017

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook