Sách Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Năm 2023

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 262.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022. Nhằm làm rõ một số nội dung trong công tác về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình. Nhằm có tài liệu nghiên cứu áp dụng trong công việc Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn Sách Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Năm 2023 (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2023) 

Sách Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Năm 2023

Nội dung cuốn sách Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình bao gồm các phần như sau:
Phần thứ nhất. Luật phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023).
Phần thứ hai. Những điều cần biết hôn nhân và gia đình
Phần thứ ba. Những điều cần biết về bình đẳng giới 
Phần thứ tư. Những điều cần biết về thừa kế, di chúc
Phần thứ năm. Những điều cần biết về bảo vệ trẻ em
Phần thứ sáu. Những điều cần biết về hòa giải ở cơ sở
Phần thứ bảy. Tiêu chí ứng xử trong gia đình
Phần thứ tám. Hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về phòng, chống bạo lực gia đình
Trong quá trình hệ thống, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn khi tái bản. 
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook