Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư Và Chính Sách Thuế Mới Áp Dụng Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu và áp dụng kịp thời những quy định mới của Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư, Chính sách thuế mới, Hiệp định TPP… Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị cuốn sách: “Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư Và Chính Sách Thuế Mới Áp Dụng Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp”

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật số 68/2014/QH13. So với Luật doanh nghiệp ban hành trước đó, Luật doanh nghiệp mới đã có những sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng những quy định của Luật doanh nghiệp, vừa qua nhà nước ta đã ban hành một số văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể: Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30-09-2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23-10-2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;…
Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách: 
“Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư Và Chính Sách Thuế Mới Áp Dụng Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp”

Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư Và Chính Sách Thuế Mới Áp Dụng Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp

Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:
Phần thứ nhất. Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ hai. Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ ba. Chính sách thuế mới áp dụng trong các loại hình doanh nghiệp;
Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351

Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook