sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiv Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ

Giá bìa: 425.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

       Để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mọi công dân cũng người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao động, xuất bản cuốn sách “Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiv Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ”.

       Môi trường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của con người. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống còn của nhân loại để giữ gìn và bảo vệ cuộc sống của toàn thể mọi người, vì vậy đây được xem là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, phức tạp, có tính cấp bách; Là một công việc lâu dài, bền vững và phải được sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị.
       Ngày 17-11-2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2022), trong đó Luật quy định rõ 07 nguyên tắc bảo vệ môi trường, các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường và 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường…. 
       Nhà xuất bản Lao động, xuất bản cuốn sách
Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiv Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ

sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa Xiv Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ

       Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
PHẦN I.  Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa XIV (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2022)
PHẦN II.  Giải Đáp Tình Huống Về Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Và Giám Sát, Kết Quả Quan Trắc Môi Trường
PHẦN III.  Giải Đáp Tình Huống Về Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Du Lịch, Các Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ
PHẦN IV.  Giải Đáp Tình Huống Về Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường
PHẦN V.  Giải Đáp Tình Huống Về Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Chi Tiết Và Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản
PHẦN VI.  Giải Đáp Tình Huống Về Quản Lý Chất Thải Phế Liệu Và Chất Thải Nguy Hại
       Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có được những thông tin cần thiết.
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 416 trang, Giá: 425.000đ. Xuất bản & Nộp lưu chiểu quý I/2021. 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook