Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 10-01-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cũng trong ngày 10 tháng 01 năm 2022 Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường ban hành Thông Tư Số 02/2022/TT-BTNMT Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Bảo Vệ Môi Trường.
Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 
Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên. Chính vì vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường sống, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quá trình thay đổi khí hậu toàn cầu đang là những thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường đầy đủ, hoàn thiện và hiệu lực, hiệu quả.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết cùng với Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:
Phần thứ nhất. Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Quy định chi tiết về bảo vệ môi trường trong dân cư, làng nghề, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các ưu đãi trong hoạt động bảo vệ môi trường 
Phần thứ ba. Quy định chi tiết về quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác
Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý I/2022  

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook