Sách Luật Công An Nhân Dân Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) - Hướng Dẫn Nghiệp Vụ, Quy Chế Phối Hợp, Quy Tắc Ứng Xử, Công Tác Thanh Tra, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Tiếp Công Dân Của Công An Nhân Dân

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 269.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: Luật Công An Nhân Dân Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) & Hướng Dẫn Nghiệp Vụ, Quy Chế Phối Hợp, Quy Tắc Ứng Xử, Công Tác Thanh Tra, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Tiếp Công Dân Của Công An Nhân Dân.

Ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019). Nội dung chính của Luật quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6; Trung tướng: Số lượng không quá 35. Thiếu tướng: Số lượng không quá 157...
Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều quy định mới liên quan, nhằm tạo hành lang pháp lý để ngành công an tổ chức tốt hoạt động của ngành cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: TT số 13/2018/TT-BCA ngày 9-5-2018 quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; TTLT số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25-6-2018 quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội; TT số 17/2018/TT-BCA ngày 15-5-2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; NĐ số 85/2018/NĐ-CP ngày 30-5-2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; NĐ số 29/2018/NĐ-CP ngày 05-3-2018 Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; NĐ số 72/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...
Để giúp các cơ quan, đơn vị trong ngành công an kịp thời nắm bắt những quy định mới trên; Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:
"LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIV (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019) - HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ, QUY CHẾ PHỐI HỢP, QUY TẮC ỨNG XỬ, CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN".


Sách Luật Công An Nhân Dân Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa Xiv (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) - Hướng Dẫn Nghiệp Vụ, Quy Chế Phối Hợp, Quy Tắc Ứng Xử, Công Tác Thanh Tra, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Tiếp Công Dân Của Công An Nhân Dân

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: 
Phần I. Luật công an nhân dân được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa xiv (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019); 
Phần II. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất; 
Phần III. Hướng dẫn chi tiết về quản lý , sử dụng vũ khí, vật liệu nồ công dụng, công cụ hỗ trợ và công tác cứu nạn, cứu hộ; 
Phần IV. Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công; 
Phần V. Quy chế phối hợp công tác quản lý về xử phạt vi phạm hành chính trong công an nhân dân; 
Phần VI. Quy tắc ứng xử và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của công an nhân dân; 
Phần VII. Hướng dẫn chế độ tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm và các chính sách hỗ trợ đối với thân nhân của cán bộ ngành công an.
Hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết trong quá trình công tác của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và tất cả các bạn đọc.
Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28 cm, giá 395,000đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý I/2019  

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com
   

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook