Sách Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi) Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá (Sửa Đổi)

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà Xuất bản Thế giới cho xuất bản quyển sách: Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi) Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá. Nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân hiểu rõ pháp luật, nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất về nghiệp vụ ngành, về quy tắc ứng xử, về chế độ chính sách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy việc đổi mới ngành Công an nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ngày càng quan trọng. Thời gian qua, Chính phủ , Bộ Công an cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về tổ chức, hoạt động của ngành như Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22-8-2017 Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân,  Thông tư số 49/2017/TT-BCA  ngày 26-10-2017 Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp  trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, Nghị định số  128/2017/NĐ-CP ngày  16-11-2017 Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự, Nghị định số  83/2017/NĐ-CP ngày  18-07-2017  Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy...
Nhà Xuất bản Thế giới cho xuất bản quyển sách:
Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi) Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá (Sửa Đổi)

Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi) Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất: Luật Công An Nhân Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Hai: Quy Định Về Quy Tắc Ứng Xử, Trang Phục, Nghi Lễ, Điều Lệnh  Nội Vụ Của Công An Nhân Dân
Phần Thứ Ba: Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Của Cán Bộ, Chiến Sĩ Công An Nhân Dân
Phần Thứ Tư: Quy Định Về Chế Độ Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Chiến Sĩ Công An Nhân Dân
Phần Thứ Năm: Quy Định Về Mua Sắm Hàng Hóa Trong Công An Nhân Dân
Phần Thứ Sáu: Luật Cảnh Sát Biển
Phần Thứ Bảy: Luật Đặc Xá 
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook