Sách Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công – Quy Định Trình Tự, Thủ Tục Xác Lập Quyền Sở Hữu Và Xử Lý Đối Với Tài Sản

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam xuất bản cuốn Sách: Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công – Quy Định Trình Tự, Thủ Tục Xác Lập Quyền Sở Hữu Và Xử Lý Đối Với Tài Sản Được Xác Lập Quyền Sở Hữu Toàn Dân.

Ngày 21-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp lại, xử lý tài sản công;... Cụ thể như: Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05-3-2018 Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05-7-2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05-3-2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyê và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07-05-2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;…
Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công – Quy Định Trình Tự, Thủ Tục Xác Lập Quyền Sở Hữu Và Xử Lý Đối Với Tài Sản Được Xác Lập Quyền Sở Hữu Toàn Dân.

Sách Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công – Quy Định Trình Tự, Thủ Tục Xác Lập Quyền Sở Hữu Và Xử Lý Đối Với Tài Sản

Sách Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công – Quy Định Trình Tự, Thủ Tục Xác Lập Quyền Sở Hữu Và Xử Lý Đối Với Tài Sản

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định chi tiết thi hành
Phần thứ hai: Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Phần thứ ba: Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
Phần thứ tư: Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2018.  

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam  trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ ĐT: 0917.555142  –  0988.304852  –  028.39875351
Website: sachphapluatvn.com ; Email: sachphapluatvn.com@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook