Sách Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự - Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự - Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh, Chế Độ, Chính Sách Khen Thưởng, Kỷ Luật, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Đối Với Cán Bộ Sĩ Quan Quân Đội, Tuyển Tập Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị Trong Quân Đội.

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta hiện đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, về quân nhân, về sĩ quan quân đội như: LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 , LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư 08/2020/TT-BQP ngày 17-01-2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ, Thông tư  16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng…
Để các cán bộ chiến sĩ, sĩ quan quân đội nhân dân, công nhân viên chức quốc phòng, bạn đọc quan tâm có các tài liệu nói trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản và giới thiệu cuốn sách: 
Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự - Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh, Chế Độ, Chính Sách Khen Thưởng, Kỷ Luật, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Đối Với Cán Bộ Sĩ Quan Quân Đội, Tuyển Tập Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị Trong Quân Đội

Sách Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự - Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Phần Thứ Hai. Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng  Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Ba. Luật Quốc Phòng, Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh, Luật Lực Lượng Dự Bị Động Viên, Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Luật Dân Quân Tự Vệ
Phần Thứ Tư. Quy Định Về Chế Độ, Chính Sách Của Quân Nhân, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng
Phần Thứ Năm. Quy Định Về Thi Đua Khen Thưởng, Kỷ Luật, Giải Quyết Tố Cáo Trong Quân Đội Nhân Dân
Phần Thứ Sáu. Các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Nhân Các Sự Kiện Quan Trọng Trong Quân Đội Nhân Dân

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook