Sách Luật Thanh Niên - 100 Câu Hỏi, Đáp Về Công Tác Đoàn Chế Độ Chính Sách  Đối Với Thanh Niên Xung Phong, Thanh Niên Tình Nguyện & Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên, thời gian gần đây nhiều văn bản pháp quy của nhà nước được ban hành như: Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 Phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”, Nghị định 17/2021/NĐ-CP ngày 09/03/2021 Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi…
Để giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, cũng như rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ mà thanh niên, đoàn viên thanh niên cần có, Trung Tâm Sách Pháp Luật  liên kết với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: 
Luật Thanh Niên - 100 Câu Hỏi, Đáp Về Công Tác Đoàn Chế Độ Chính Sách  Đối Với Thanh Niên Xung Phong, Thanh Niên Tình Nguyện & Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị

Sách Luật Thanh Niên - 100 Câu Hỏi, Đáp Về Công Tác Đoàn Chế Độ Chính Sách  Đối Với Thanh Niên Xung Phong, Thanh Niên Tình Nguyện & Tham Khảo Các Bài Diễn Văn Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên việt nam & chế độ chính sách  đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Phần thứ hai. Văn bản hướng dẫn hoạt động cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tình hình mới
Phần thứ ba. Hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác đoàn
Phần thứ tư. Tham khảo các bài phát biểu, diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị & tại các sự kiện của đoàn

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có sử dụng, tham khảo một số bài viết trên internet… của các tác giả khác nhưng chưa liên hệ trực tiếp được để xin phép. Rất mong nhận được sự lượng thứ và chia sẻ của các tác giả. Xin cám ơn! 
Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2022     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook