Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự - Quy Trình Xử Lý, Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Trong Công Tác Thi Hành Án Dân Sự

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 262.000₫

- +
Mua hàng

Công tác thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp, làm cho bản án, quyết định của tòa án được chấp hành trong thực tiễn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước.
Vì vậy thời gian qua, Chính phủ, các Bộ ngành, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành nhiều quy định mới nhằm tạo hành lang pháp lý để ngành thi hành án thực hiện tốt nhiệm vụ cùa mình, như: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số Điều của một số Luật trong đó có Luật Thi hành án dân sự, Thông tư 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021  Quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự, Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 Phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành…
Để các cơ quan đơn vị trong ngành thi hành án dân sự và bạn đọc quan tâm có các tài liệu nói trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn Sách 
Luật Thi Hành Án Dân Sự - Quy Trình Xử Lý, Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Trong Công Tác Thi Hành Án Dân Sự

Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự - Quy Trình Xử Lý, Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Trong Công Tác Thi Hành Án Dân Sự

Nội dung cuốn Sách Luật Thi Hành Án Dân Sự - Quy Trình Xử Lý, Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Trong Công Tác Thi Hành Án Dân Sự gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật thi hành án dân sự và nghị định hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Quy chế kiểm tra, kiểm sát, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự
Phần thứ ba. Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
Phần thứ tư. Phối hợp trong thống kê & mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
Phần thứ năm. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2022     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook