Sách Luật Thư Viện & Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 248.000₫

- +
Mua hàng

Sau hơn 18 năm thi hành, Pháp lệnh Thư viện năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Vì thế, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 21/11/2019 sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của nhân dân...
Luật Thư viện gồm 06 Chương, 52 Điều, với nhiều điểm mới: Xã hội hóa hoạt động thành lập thư viện, bổ sung loại hình thư viện ngoài công lập; Phát triển một xã hội có thói quen, văn hóa đọc; Xây dựng và cung cấp dịch vụ thư viện số; Đẩy mạnh liên thông giữa các thư viện; Định kỳ hàng năm đánh giá hoạt động thư viện… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.
Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện cũng như nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thư viện, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:
Luật Thư Viện & Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện

Sách Luật Thư Viện Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Luật Thư Viện 2019
Phần Thứ Hai. Tiêu Chuẩn Quốc Gia Việt Nam Về Bộ Chỉ Số Đánh Giá Hoạt Động Thư Viện
Phần Thứ Ba. Kỹ Năng Và Nghiệp Vụ Cán Bộ Thư Viện Cần Biết
Phần Thứ Tư. Điều Lệ  Hội Thư Viện Việt Nam (Sửa Đổi, Bổ Sung) & Đề Án Phát Triển Văn Hóa Đọc Trong Cộng Đồng Đến Năm 2020,  Định Hướng Đến Năm 2030
Phần Thứ Năm. Tiêu Chuẩn, Quy Chế Mẫu Thư Viện Trường Đại Học, Phổ Thông, Thư Viện Công Cộng
Phần Thứ Sáu. Quy Định Về Điều Kiện Thành Lập, Thủ Tục Đăng Ký, Tổ Chức Hoạt Động, Thu, Nộp Sử Dụng Phí Thư Viện
Phần Thứ Bảy. Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Chuyên Ngành Thư Viện
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 350.000đ. Xuất bản quý IV/2019.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook