Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Vừa qua, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều quy định mới về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực cụ thể như: Văn bản hợp nhất số 210/VBHN-BTP ngày 19-01-2018 Hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21-03-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28-8-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04-9-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;…
Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.

Sách: Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.

Cuốn sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành gồm các phần sau đây:
Phần thứ nhất: Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định chi tiết thi hành
Phần thứ hai: Hướng dẫn xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
Phần thứ ba: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, khoáng sản, bất động sản
Phần thứ tư: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường
Phần thứ năm: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Phần thứ sáu: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Phần thứ bảy: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Phần thứ tám: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam  trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam
Điện thoại: 0917.555142  –  0988.304852  –  028.39875351
Website: sachphapluatvn.com   ;  Email: sachphapluatvn.com@gmail.com


 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook