SÁCH SỔ TAY CÔNG TÁC THỦY LỢI QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI.

Giá bìa: 365.000₫
Giá bán: 269.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: SỔ TAY CÔNG TÁC THỦY LỢI QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI. Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới có liên quan về Luật Thủy Lợi.

Ngày 19-6-2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.
Vừa qua, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản quy định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, như: Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14-05-2018, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-05-2018.
Bên cạnh đó, cuốn sách còn tập hợp hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất về thiết kế công trình thủy lợi, thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi và khảo sát công trình thủy lợi.
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và các Doanh nghiệp cũng như bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
SỔ TAY CÔNG TÁC THỦY LỢI QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI.


Sách SỔ TAY CÔNG TÁC THỦY LỢI QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất: Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn mới nhất
Phần thứ hai: Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 365.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook