CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 2016

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

     Hội nhập kinh tế đã và đang đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp để tồn tại và phát triển. Đối diện với những thách thức này, một trong các đòi hỏi những chủ doanh nghiệp phải có là nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Thời gian qua Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như Thông tư 01/2016/TT-NHNN ngày 4/2/2016  của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngay 25/1/2016  của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tư  20/2015/TT-BKHĐT ngày 01-12-2015 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư  200/2015/TT-BTC ngày 15-12-2015 Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30-12-2015 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, Thông tư 212/2015/TT-BTC ngày 31-12-2015 Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường....

Để các  cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có được các tài liệu nói trên, TT giới thiệu sách liên kết với Nhà xuất bản Kinh Tế TP. Hồ Chính Minh cho biên soạn và phát hành cuốn sách:

CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 2016

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần thứ nhất. Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp ; Phần thứ hai. Quy định về quản lý tài chính, giám sát vốn đầu tư tại doanh nghiệp ; Phần thứ ba       Quy định về tổ chức quản lý và  hoạt động của doanh nghiệp ; Phần thứ tư.       Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp ; Phần thứ năm. Quy định về chính sách ưu đãi, ưu tiên, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Sách có độ dày 432 trang, khổ 20x28 cm. In và nộp lưu chiểu quý IV / 2015 . Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook