Sách Bộ Luật Lao Động - Chế Độ, Chính Sách Mới Hỗ Trợ Người Lao Động, Người Sử Dụng Lao Động Năm 2022

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn Sách Bộ Luật Lao Động - Chế Độ, Chính Sách Mới Hỗ Trợ Người Lao Động, Người Sử Dụng Lao Động Năm 2022.

Hệ thống pháp luật về lao động luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, để tạo một hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Để giúp bạn đọc nắm vững các nghiệp vụ theo đúng quy định, chúng tôi đã tập hợp, hệ thống các văn bản có liên quan đến luật lao động, chính sách tiền lương… đáp ứng được mục đích tra cứu trong quá trình làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Sách Bộ Luật Lao Động - Chế Độ, Chính Sách Mới Hỗ Trợ Người Lao Động, Người Sử Dụng Lao Động Năm 2022

Nội Dung Cuốn Sách Bộ Luật Lao Động Chế Độ, Chính Sách Mới Hỗ Trợ Người Lao Động, Người Sử Dụng Lao Động Năm 2022 Gồm Các Phần Sau:
Phần Thứ Nhất. Bộ Luật Lao Động;
Phần Thứ Hai. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Về Tuyển Dụng Lao Động, Quản Lý Lao Động Và Hợp Đồng Lao Động;
Phần Thứ Ba. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Về Đối Thoại Tại Nơi Làm Việc, Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc, Thương Lượng Tập Thể, Thỏa Ước Lao Động Tập Thể;
Phần Thứ Tư. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Về Tiền Lương;
Phần Thứ Năm. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi;
Phần Thứ Sáu. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Về Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm Vật Chất;
Phần Thứ Bảy. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Đối Với Lao Động Nữ Và Bảo Đảm Bình Đẳng Giới;
Phần Thứ Tám. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Lao Động Chưa Thành Niên Và Một Số Lao Động Khác;
Phần Thứ Chín. Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động;
Phần Thứ Mười. Chế Độ Được Hưởng Của Người Lao Động Khi Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội;
Phần Thứ Mười Một. Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động Gặp Khó Khăn Bởi Đại Dịch Covid-19.
Trong Quá Trình Hệ Thống Không Tránh Khỏi Những Sơ Sót Nhất Định, Chúng Tôi Rất Mong Nhận Được Những Góp ý Từ Bạn Đọc Để Cuốn Sách Ngày Càng Được Hoàn Thiện Hơn.

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2022    
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook