Sách Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Giá bìa: 425.000₫
Giá bán: 269.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 26-04-2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. Cụ thể như sau: 
1. Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với quy trình chỉ định thầu thông thường bao gồm: Mẫu số 1A sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp; Mẫu số 1B sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa; Mẫu số 1C sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn; Mẫu số 1D sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.
2. Mẫu báo cáo đánh giá bao gồm: Mẫu số 2A sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu số 2B sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; Mẫu số 2C sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng.
3. Mẫu báo cáo thẩm định được sử dụng cho đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng bao gồm: Mẫu số 3A sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu; Mẫu số 3B sử dụng để lập báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường; Mẫu số 3C sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Bên cạnh đó, Ngày 26-4-2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu nói riêng và bạn đọc nói chung kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:
Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia.

Sách Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất: Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Phần thứ hai: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 425,000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2024     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook