Sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng- Quy Định Chi Tiết Đăng Tải Thông Tin Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đầu Thầu Quốc Gia Và Giải Đáp Vướng Mắc Trong Quá Trình Đấu Thầu Mới Nhất

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 268.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng - Quy Định Chi Tiết Đăng Tải Thông Tin Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đầu Thầu Quốc Gia Và Giải Đáp Vướng Mắc Trong Quá Trình Đấu Thầu Mới Nhất đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Ngày 31/05/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tại thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau đó ngày 15/06/2022 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT cũng được ban hành Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cả 2 Thông tư trên đều có hiệu lực từ 01/08 2022
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư. Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn Sách 
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng- Quy Định Chi Tiết Đăng Tải Thông Tin Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đầu Thầu Quốc Gia Và Giải Đáp Vướng Mắc Trong Quá Trình Đấu Thầu Mới Nhất


Sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng- Quy Định Chi Tiết Đăng Tải Thông Tin Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đầu Thầu Quốc Gia Và Giải Đáp Vướng Mắc Trong Quá Trình Đấu Thầu Mới Nhất

Cuốn sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Văn bản quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Phần thứ hai. Giải đáp vướng mắc cơ bản về đấu thầu & kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Phần thứ ba. Giải đáp vướng mắc về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Phần thứ tư. Luật đầu tư công và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách dày 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2023     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook