Sách Pháp Luật Về Hợp Đồng – Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Hết hàng

Giá bán: 800.000₫

- +
Mua hàng

Pháp luật về hợp đồng của Việt Nam hiện nay được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Kinh doanh bảo hiểm…, tuy nhiên, Bộ luật Dân sự được coi là luật gốc quy định các vấn đề chung về hợp đồng, là nền tảng cho pháp luật về hợp đồng, điều chỉnh các quan hệ hợp đồng được xác lập trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm. Các quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự được áp dụng chung cho tất cả các loại hợp đồng, không phân biệt hợp đồng dân sự hay hợp đồng kinh tế, hợp đồng có mục đích kinh doanh hay hợp đồng nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Trên cơ sở các quy định chung về hợp đồng của Bộ luật Dân sự, tuỳ vào tính chất đặc thù của các mối quan hệ hoặc các giao dịch, các luật chuyên ngành có thể có những quy định riêng về hợp đồng để điều chỉnh các mối quan hệ trong lĩnh vực đó, ví dụ như các quy định về hợp đồng mua bán hàng hoá trong Luật Thương mại, hợp đồng bảo hiểm trong Luật Kinh doanh bảo hiểm… Các quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự được coi là các quy định chung còn các quy định về hợp đồng trong các luật chuyên ngành được coi là các quy định chuyên ngành và các quy định này được ưu tiên áp dụng.
Đã từ lâu pháp luật về hợp đồng chiếm một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bởi vì, hầu hết các giao dịch trong xã hội, dù có mục đích kinh doanh hay nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thông thường, đều liên quan đến hợp đồng. Chính vì lẽ đó mà các chế định về hợp đồng và các vấn đề liên quan đến hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2005 chiếm một vị trí nòng cốt với hơn 300 điều trên tổng số 777 điều. Mục đích của pháp luật về hợp đồng là nhằm bảo vệ quyền tự do ý chí của các bên. Quyền tự do ý chí này chỉ bị hạn chế bởi một số ngoại lệ nhằm bảo vệ trật tự công hoặc nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba.
Các vấn đề pháp lý cơ bản trong Pháp luật hợp đồng của Việt Nam hiện nay, tuy có một số hạn chế nhất định đang được các nhà làm luật tiếp tục sửa đổi, bổ sung để bắt kịp với thực tiễn xã hội nhưng nhìn chung được xem là khá tiến bộ và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ hiện nay. Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung các chế định về hợp đồng đã phần nào quán triệt, thể chế hoá các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước, cụ thể hoá các quyền về kinh tế, dân sự của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 và đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng đã thể hiện quan điểm tăng cường quyền tự do hợp đồng thông qua việc các bên được toàn quyền quyết định về đối tác tham gia ký kết hợp đồng, hình thức hợp đồng, nội dung của hợp đồng và trách nhiệm của các bên khi có vi phạm.
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách
“Pháp Luật Về Hợp Đồng – Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản” của tác giả LS. Trương Nhật Quang


Sách Pháp Luật Về Hợp Đồng – Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Cuốn sách đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề pháp luật về hợp đồng của Việt Nam từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, tập trung vào các giao dịch tài chính và mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đây là cuốn sách đầy đủ nhất liên quan đến pháp luật về hợp đồng. Trải dài trong gần 900 trang, cuốn sách phân tích các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng; hiệu lực hợp đồng; nội dung hợp đồng; vi phạm hợp đồng và biện pháp khắc phục; miễn trừ trách nhiệm; chuyển giao quyền và nghĩa vụ; quyền của bên thứ ba trong hợp đồng vì lợi ích của bên thứ ba; và nguyên tắc chọn pháp luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng.
Cuốn sách Pháp luật về Hợp đồng - Các vấn đề pháp lý cơ bản của tác giả LS. Trương Nhật Quang là cuốn sách duy nhất trình bày các vấn đề liên quan đến pháp luật về hợp đồng cả từ góc độ lý thuyết và thực tế. Ngoài việc phân tích các quy định của các văn bản pháp luật, cuốn sách cũng phân tích các án lệ và bản án. Cuốn sách này giúp các luật sư hành nghề có thể tham khảo khi tư vấn trong các giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài. Cuốn sách tập trung phân tích phạm vi mà các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng để phân bố rủi ro.
Đây là cuốn sách duy nhất có hệ thống tra cứu đầy đủ giúp người đọc tiện tra cứu. Cuốn sách có (I) bảng tra cứu từ khóa; (II) bảng tra cứu án lệ, bản án và quyết định; và (III) danh sách các tài liệu trích dẫn.
        Nội dung cuốn sách Pháp luật về Hợp đồng- Các vấn đề pháp lý cơ bản gồm các phần như sau:
Phần thứ nhất. Giao kết hợp đồng; 
Phần thứ hai. Hiệu lực hợp đồng; 
Phần thứ ba. Nội dung hợp đồng; 
Phần thứ tư. Vi phạm hợp đồng và biện pháp khắc phục; 
Phần thứ năm. Miễn trừ trách nhiệm; 
Phần thứ sáu. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ; 
Phần thứ bảy. Quyền của bên thứ ba trong hợp đồng vì lợi ích của bên thứ ba; 
Phần thứ tám. Nguyên tắc chọn pháp luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng.
Sách có độ dày 880 trang, khổ 16x24cm, Giá bìa: 800.000đ/1 cuốn. Xuất bản quý IV năm 2020   
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook