Sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Công Việt Nam (VPSAS)

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 260.000₫

- +
Mua hàng

Chuẩn mực kế toán công là các khuôn mẫu, nguyên tắc để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật kế toán. Theo đó, các đơn vị kế toán công sẽ áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam thông qua việc thực hiện theo các chế độ kế toán do Bộ Tài chính quy định, đảm bảo phù hợp với loại hình và đặc điểm quản lý của đơn vị mình.
Để đáp ứng yêu cầu tuân thủ theo các thông lệ quốc tế về kế toán và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 (Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021) và đợt 2 (Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 06/7/2022).
Nhằm giúp kế toán nắm được những nguyên tắc bắt buộc về thực hành chuyên môn và về đánh giá hiệu quả hoạt động đơn vị. Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp cùng với Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:
Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Công Việt Nam (VPSAS)

Sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Công Việt Nam (VPSAS)

Nội dung cuốn sách gồm các nội dung sau:
Phần thứ nhất. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS)
-    VPSAS 01 - Trình Bày Báo Cáo Tài Chính
-    VPSAS 02 - Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
-    VPSAS 12 - Hàng Tồn Kho    
-    VPSAS 17 - Bất Động Sản, Nhà Xưởng Và Thiết Bị
-    VPSAS 31 - Tài Sản Vô Hình    
-    VPSAS 05 - Chi Phí Đi Vay;
-    VPSAS 09 - Doanh Thu Từ Các Giao Dịch Trao Đổi;
-    VPSAS 11 - Hợp Đồng Xây Dựng;
-    VPSAS 14 - Các Sự Kiện Phát Sinh Sau Ngày Kết Thúc Kỳ Kế Toán Năm;
-    VPSAS 23 - Doanh Thu Từ Các Giao Dịch Không Trao Đổi;
-    VPSAS 24 - Trình Bày Thông Tin Ngân Sách Trong Báo Cáo Tài Chính.
Phần thứ hai. CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ VIỆT NAM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN NỘI BỘ;
Phần thứ ba. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.
Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý III/2022     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook