Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức - Quy Định Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Và Thực Hiện Chế Độ Hợp Đồng Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

      Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực của đường lối thể chế. Cán bộ, công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; và nhiều quy định mới khác... Cụ thể như: Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24-10-2018 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06-6-2018 của bộ chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 02-11-2018 Hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16-8-2018 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 06-11-2018 Hợp nhất Thông tư Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;…
Nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và bạn đọc gần xa kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:
Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức - Quy Định Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Và Thực Hiện Chế Độ Hợp Đồng Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập.

Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức - Quy Định Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức, Nâng Ngạch, Thăng Hạng Và Thực Hiện Chế Độ Hợp Đồng Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất: Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức
Phần thứ hai: Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ ba: Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ tư: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức trong một số Bộ ngành
Phần thứ năm: Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ sáu: Quy định về chính sách tinh giản biên chế
Phần thứ bảy: Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook