luật dược 2016 ( áp dụng ngày 01 - 01 - 2017) & quy định mới về quản lý, sử dụng, đấu thầu, phân phối thuốc

Sản Phẩm Này Đã Hết Hàng

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 434 trang, Giá: 350,000đ. NXB. Hồng Đức. In & nộp lưu chiểu quý II/2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook