Sách Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Trong thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các chính sách bảo hiểm mới đã từng bước được đổi mới, gắn kết hơn với hệ thống an sinh xã hội, hướng vào phát triển con người, thực hiện công bằng xã hội. Điều đặc biệt là Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021, trong đó có sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành 
Nhằm giúp các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động nắm rõ những thay đổi về chính sách mới của bảo hiểm xã hội như chế độ ốm đau, thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, tử tuất, chế độ bảo hiểm thất nghiệp… 
Để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có được các tài liệu nói trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản và giới thiệu cuốn sách: 
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021

sách Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 
Phần Thứ Hai. Điều Kiện, Thời Gian Và Mức Hưởng Chế Độ Ốm Đau
Phần Thứ Ba. Điều Kiện, Thời Gian Và Mức Hưởng Chế Độ Thai Sản
Phần Thứ Tư. Điều Kiện, Thời Gian Và Mức Hưởng Chế Độ Tai Nạn, Bệnh Nghề Nghiệp
Phần Thứ Năm. Điều Kiện, Thời Gian Và Mức Hưởng Chế Độ Hưu Trí
Phần Thứ Sáu. Điều Kiện, Thời Gian Và Mức Hưởng Chế Độ Tử Tuất
Phần Thứ Bảy. Các Chế Độ Được Hưởng Khi Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc
Phần Thứ Tám. Các Chế Độ Được Hưởng Khi Tham Gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Phần Thứ Chín. Mức Đóng Và Phương Thức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Hiểm Thất Nghiệp
Phần Thứ Mười. Quy Trình, Thủ Tục Giải Quyết Hưởng Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp
Phần Thứ Mười Một. Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm Xã Hội
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.
Sách dày 410 trang, Bìa mềm, khổ 19x27cm, Giá bìa 395.000đ/1 cuốn.
 In và nộp lưu chiểu quý IV/2020.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook