Sách Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

       Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến phát triển kinh tế và an toàn xã hội.
       Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các chính sách bảo hiểm mới đã từng bước được đổi mới, gắn kết hơn với hệ thống an sinh xã hội, hướng vào phát triển con người, thực hiện công bằng xã hội. Cụ thể Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 điều chỉnh điều kiện hưởng lương hưu của người lao động từ 2021, Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20-5-2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Nghị quyết  05/2019/NQ-HĐTP ngày 15-8-2019 Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự..
       Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động có các tài liệu nói trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020

Sách Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Những Thay Đổi Mới Trong Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2020
Phần Thứ Hai. Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Ba. Chính Sách Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất
Phần Thứ Tư. Quy Chế Quản Lý Và Cấp Mã Số Bảo Hiểm Xã Hội, Quy Trình Giải Quyết Thu, Chi Các Khoản Bảo Hiểm Xã Hội
Phần Thứ Năm. Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2020
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook