Sách Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Ngành Y Tế (Bác Sĩ, Bác Sĩ Y Học Dự Phòng, Y Sĩ, Y Tế Công Cộng, Điều Dưỡng, Hộ Sinh, Kỹ Thuật Y, Dược, Dinh Dưỡng, Dân Số)

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Chức danh nghề nghiệp ngành y tế là thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp còn là điều kiện bắt buộc trong công tác tuyển dụng, thăng hạng viên chức.
Nhằm giúp viên chức và người lao động nắm được nội dung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong công tác tuyển dụng; vị trí việc làm; đánh giá, xếp loại; khen thưởng, xử lý kỷ luật; chính sách tinh giản biên chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế… Trung Tâm Sách Pháp Luật  liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:
Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Ngành Y Tế (Bác Sĩ, Bác Sĩ Y Học Dự Phòng, Y Sĩ, Y Tế Công Cộng, Điều Dưỡng, Hộ Sinh, Kỹ Thuật Y, Dược, Dinh Dưỡng, Dân Số)

Sách Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Ngành Y Tế (Bác Sĩ, Bác Sĩ Y Học Dự Phòng, Y Sĩ, Y Tế Công Cộng, Điều Dưỡng, Hộ Sinh, Kỹ Thuật Y, Dược, Dinh Dưỡng, Dân Số)

          Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;
Phần thứ hai. Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng;
Phần thứ ba. Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
Phần thứ tư. Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;
Phần thứ năm. Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng;
Phần thứ sáu. Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số;
Phần thứ bảy. Nghiệp vụ tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Phần thứ tám. Khen thưởng viên chức, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;
Phần thứ chín. Chính sách tinh giản biên chế;
Phần thứ mười. Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19.

Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2022     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook