Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Cán Bộ Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

Mạng lưới y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, là tuyến y tế gần dân nhất, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác dự phòng, khám, chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.
Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy định về công tác khám chữa bệnh tại các sơ sơ y tế, cụ thể như sau: CT số 25/CT-BYT ngày 21-12-2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; TT số 24/2020/TT-BYT ngày 28-12-2020 Quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; QĐ số 1429/QĐ-BYT ngày 03-03-2021 Ban hành Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế; QĐ số 3532/QĐ-BYT ngày 12-8-2020 Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; QĐ số 4290/QĐ-BYT ngày 13-10-2020 Về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025; QĐ số 1652/QĐ-BYT ngày 23-03-2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế giai đoạn 2021-2025; NQ số 16/NQ-CP ngày 08-02-2021 Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; TT số 01/2021/TT-BYT ngày 25-01-2021 Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số; NĐ số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế…
Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân và công tác khám, chữa bệnh tại các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, thị trấn. Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật xuất bản cuốn sách
“Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Cán Bộ Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn”.

Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Cán Bộ Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
PHẦN I. Luật khám chữa bệnh và quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, thị trấn; 
PHẦN II. Nghiệp vụ công tác tổ chức, hoạt động khám, chữa bệnh tại trung tâm y tế xã, phường, thị trấn; 
PHẦN III. Hướng dẫn triển khai xây dựng  và quản lý hệ thống thông tin y tế;
PHẦN IV. Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tối thiểu của trung tâm, trạm y tế; 
PHẦN V. Hướng dẫn phòng ngừa các sự cố xảy ra trong các cơ sở khám chữa bệnh; 
PHẦN VI. Chính sách và chế độ đặc thù đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế;
PHẦN VII. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công tác tại các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2022

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook