sách: LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Phòng cháy và chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy lan hiệu quả và làm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Vừa qua, Chính phủ và các Bộ ngành khác có liên quan cũng ban hành nhiều văn bản quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, mua bán, kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; trang bị, quản lý và sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ;... Cụ thể như: Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23-02-2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 – 2020; Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia; Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05-07-2017 Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp;...

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Công tác cứu nạn, cứu hộ và quản lý của nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

Phần thứ hai: Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba: Quy định về quản lý, cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Phần thứ tư: Quy định về sản xuất, mua bán, kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

Phần thứ năm: Quy định về trang bị, quản lý và sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ

Phần thứ sáu: Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28cm, xuất bản quý I/2018, giá 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook