Sách Thẩm Định Tín Dụng - Quy Định Về Quản Lý Rủi Ro Và Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Đối Với Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

Với những khó khăn trên thị trường tài chính gần đây, việc thẩm định tín dụng,  kiểm soát rủi ro tín dụng được các ngân hàng hết sức quan tâm. Thời gian qua Chính phủ, Ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tín dụng như: Thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng, Văn bản hợp nhất Thông tư 02/VBHN-NHNN ngày 10/01/2022 Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản cuốn sách: 
Thẩm Định Tín Dụng - Quy Định Về Quản Lý Rủi Ro Và Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Đối Với Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng

Sách Thẩm Định Tín Dụng Quy Định Về Quản Lý Rủi Ro Và Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Đối Với Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng

Cuốn Sách Thẩm Định Tín Dụng, Quy Định Về Quản Lý Rủi Ro Và Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Đối Với Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Thẩm định tín dụng & quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng
Phần thứ hai. Chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
Phần thứ ba. Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng
Phần thứ tư. Quy định về kiểm soát đặc biệt, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập ngân hàng, tổ chức tín dụng
Phần thứ năm. Quy định về xử lý rủi ro trong hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng
Phần thứ sáu. Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2022     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook