Sách Hướng Dẫn Kiểm Soát, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Qua Kho Bạc Nhà Nước, Lập Dự Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Thời gian gần đây Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư mới trong lĩnh vực kế toán, tài chính như Thông tư 17/2024/TT-BTC ngày 14/03/2024 Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước, Thông tư 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế….
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của đội ngũ làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các tổ chức sử dụng tài sản nhà nước, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn Sách
Hướng Dẫn Kiểm Soát, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Qua Kho Bạc Nhà Nước, Lập Dự Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Sách Hướng Dẫn Kiểm Soát, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Qua Kho Bạc Nhà Nước, Lập Dự Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Cuốn Sách Hướng Dẫn Kiểm Soát, Thanh Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Qua Kho Bạc Nhà Nước, Lập Dự Toán Và Quyết Toán Kinh Phí Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước
Phần thứ hai. Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
Phần thứ ba. Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí
Phần thứ tư. Quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
Phần thứ năm. Cơ chế tự chủ tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395,000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2024     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook