Sách Quy Trình Kiểm Toán Nhà Nước (Chuẩn Bị Kiểm Toán, Thực Hiện Kiểm Toán, Lập Và Gửi Báo Cáo Kiểm Toán, Theo Dõi, Kiểm Tra Việc Thực Hiện Kết Luận, Kiến Nghị Kiểm Toán)

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 262.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách "Quy Trình Kiểm Toán Nhà Nước (Chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập và gửi báo cáo kiểm toán, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán)". Do tác giả Tăng Bình (biên soạn).

Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là việc đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính công, tài sản công hoặc báo cáo tài chính liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; việc chấp hành pháp luật và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán. Do đó, để chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán và các đơn vị đƣợc kiểm toán cần nắm rõ trình tự, thủ tục tiến hành các công việc, nội dung cụ thể sẽ được kiểm toán…
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nắm rõ các quy định pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp, bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện kiểm toán. Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam xuất bản cuốn sách: Quy Trình Kiểm Toán Nhà Nước (Chuẩn Bị Kiểm Toán, Thực Hiện Kiểm Toán, Lập Và Gửi Báo Cáo Kiểm Toán, Theo Dõi, Kiểm Tra Việc Thực Hiện Kết Luận, Kiến Nghị Kiểm Toán)

Sách Quy Trình Kiểm Toán Nhà Nước (Chuẩn Bị Kiểm Toán, Thực Hiện Kiểm Toán, Lập Và Gửi Báo Cáo Kiểm Toán, Theo Dõi, Kiểm Tra Việc Thực Hiện Kết Luận, Kiến Nghị Kiểm Toán)

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Quy trình kiểm toán nhà nước;
Phần thứ hai. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra của kiểm toán nhà nước từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra và sau thanh tra;
Phần thứ ba. Hướng dẫn kiểm toán ngân sách địa phương và ngân sách bộ, ngành, cơ quan trung ương;
Phần thứ tư. Trình tự tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;
Phần thứ năm. Trình tự, thủ tục khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước;
Phần thứ sáu. Trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán;
Phần thứ bảy. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước;
Phần thứ tám. Các nội dung cơ bản của kiển toán lĩnh vực công, kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ.
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2023   

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook