Sách Cẩm Nang Thực Hiện Quyền Tự Chủ Tài Chính Kiểm Soát Các Khoản Thu, Chi Thường Xuyên Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 265.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp đơn vị sự nghiệp công lập có tài liệu nghiên cứu áp dụng thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị mình. Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản và trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: Cẩm Nang Thực Hiện Quyền Tự Chủ Tài Chính Kiểm Soát Các Khoản Thu, Chi Thường Xuyên Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Sách Cẩm Nang Thực Hiện Quyền Tự Chủ Tài Chính Kiểm Soát Các Khoản Thu, Chi Thường Xuyên Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Để tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và nhiều văn bản pháp luật liên quan.
Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách:
 Cẩm Nang Thực Hiện Quyền Tự Chủ Tài Chính Kiểm Soát Các Khoản Thu, Chi Thường Xuyên Trong Các Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:
Phần thứ nhất. Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công và tự chủ về tài chính trong lĩnh vực y tế - dân số; giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp
Phần thứ hai. Tra cứu tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công
Phần thứ ba. Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Phần thứ tư. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ năm. Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Phần thứ sáu. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Phần thứ bảy. Chính sách tinh giản biên chế

Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2022     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook