Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp. (theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC)

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 285.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp các cán bộ, nhân viên kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, giảng dạy và cập nhật, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước quyển sách: Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp. (theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài chính)

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC sau nhiều năm triển khai thực hiện, được đánh giá là công cụ quản lý tài chính hữu hiệu tại các đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay, với các yêu cầu quản lý mới, nhu cầu hội nhập quốc tế và việc triển khai chuẩn mực kế toán công Việt Nam, chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp đã phát sinh một số bất cập cần được nghiên cứu cập nhật và sửa đổi phù hợp.
Vì vậy ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn các nội dung gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán, đặc biệt hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan tới sổ kế toán.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp cùng Nhà Xuất bản Lao Động cho xuất bản quyển Sách
Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp. (theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC)

Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp. (theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC)

Cuốn sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp bao gồm những phần chính sau:
Phần Thứ Nhất. Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Phần Thứ Hai. Phụ lục chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 2024
PHỤ LỤC I.  Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán
PHỤ LỤC II.  Hệ thống sổ kế toán
PHỤ LỤC III.  Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
PHỤ LỤC IV.  Hệ thống báo cáo tài chính
PHỤ LỤC V.  Quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán
PHỤ LỤC VI.  Hướng dẫn chuyển đổi số dư tài khoản
Sách dày 450 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 450,000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2024     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook