Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa đổi, bổ sung).

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 11-8-2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bổ sung 08 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; bổ sung 12 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Cụ thể như: Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31-01-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10-01-2023 Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08-02-2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;… 
Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế xuất bản cuốn sách:
 Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa đổi, bổ sung).

Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa đổi, bổ sung).

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
Phần thứ hai. Quy định mới về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước
Phần thứ ba. Quy định mới về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay
Phần thứ tư. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Phần thứ năm. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phần thứ sáu. Hệ thống Mục lục ngân sách (Đã được sửa đổi, bổ sung)

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2023     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook