Sách Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các Ngân Hàng trên cả nước.

Có thể nói, thẩm định tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thẩm định tín dụng đánh giá một cách khách quan và trung thực khả năng trả nợ của khách hàng để làm căn cứ cho quyết định cho vay, góp phần phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
Thời gian qua Ngân hàng nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tín dụng, vay và cho vay như: Quyết định 355/QĐ-TTg ngày 01-04-2019 Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN ngày 11-01-2019 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN ngày 27-05-2019 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng…
Để quý cơ quan doanh nghiệp và ngân hàng trong và ngoài nước có được tài liệu nói trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: 
Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng

Sách  Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy Định Mới Về Thanh Tra, Giám Sát Ngân Hàng
Phần thứ hai. Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Tội Rửa Tiền, Lãi, Lãi Suất, Phạt Vi Phạm
Phần thứ ba. Chính Sách Tín Dụng, Hỗ Trợ Vay Và Cho Vay Mới Nhất Của Ngân Hàng
Phần thứ tư. Hoạt Động Vay, Cho Vay, Trả Nợ, Thu Hồi Nợ Có Yếu Tố Nước Ngoài
Phần thứ năm. Rủi Ro Tín Dụng Và Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Xuất bản In và nộp lưu chiểu quý III/2019.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế ; ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com


 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook