bộ luật lao động & văn bản hướng dẫn thực hiện

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, bìa mềm. Giá: 350,000đ. NXB. Lao động. In & nộp lưu chiểu quý I/2016.

          

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook