Bộ Sách Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (14 Tập)

Giá bìa: 3.121.000₫
Giá bán: 2.950.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước Bộ Sách Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (14 Tập). Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành.
Để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta qua bao cuộc chiến tranh, đặc biệt là Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng Lẫy Năm Châu, Chấn Động Địa Cầu”, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của của lực lượng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Nhằm ghi nhận và tuyên truyền đến thế hệ sau về những đóng góp vô cùng to lớn của lực lượng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biên soạn, xuất bản và phát hành bộ sách
Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (14 Tập)

Bộ Sách Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (14 Tập)

Bộ Sách Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (14 Tập) là công trình lịch sử Quân Sự đồ sộ, xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc từ buổi đầu dựng nước, giữ nước cho đến hết thế kỷ XX, gồm 14 tập:
Tập 1: Buổi đầu giữ nước thời Hùng Vương – An Dương Vương.
Tập 2: Đấu tranh giành độc lập tự chủ (từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 9380.)
Tập 3: Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý (939 – 1225).
Tập 4: Hoạt động quân sự thời Trần (1226 – 1400).
Tập 5: Hoạt động quân sự thời Hồ – Lê Sơ (1400 – 1527)
Tập 6: Hoạt động quân sự từa năm 1528 đến năm 1771.
Tập 7: Hoạt động quân sự thời Tây Sơn (1771 – 1802).
Tập 8: Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến năm 1896.
Tập 9: Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến cách mạng tháng tám năm 1945.
Tập 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
Tập 11: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).
Tập 12: Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ.
Tập 13: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2000).
Tập 14: Tổng luận.
Sách đẹp, khổ 15x21 cm, Giá: 3,121,000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2020
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook