Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Và Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

Giá bìa: 425.000₫
Giá bán: 345.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Và Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết. Nhằm giúp bạn đọc và những người làm công tác quản lý nắm bắt các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Vấn đề căn cốt này đã được Đảng ta xác định qua nhiều kỳ đại hội, bởi nó được xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng, an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự, an ninh mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học. Phải kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng, an ninh với các mặt xây dựng đất nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại. Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để giúp những người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng nói riêng và tất cả bạn đọc nói chung nắm bắt các quy định của Nhà nước về công tác an ninh, quốc phòng, Thạc sĩ Nguyễn Danh Khoa công tác tại Viện Khoa học an toàn Việt Nam đã biên soạn cuốn sách:
Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Và Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Và Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính như sau: 
Phần thứ nhất. Các Luật liên quan đến công tác an ninh, quốc phòng và văn bản hướng dẫn thi hành 
Phần thứ hai. Quy định về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới 
Phần thứ ba. Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 
Phần thứ tư. Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cơ yếu 
Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu 

Sách dày 460 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 425,000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2024   
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook