Sách Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia (Quyển 2)

Giá bìa: 490.000₫
Giá bán: 320.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 15-2-2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể như sau:
- 1. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống bao gồm: Thông tin chung về nhà thầu; Số liệu về báo cáo tài chính hằng năm; Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện; Thông tin về nhân sự chủ chốt; Thông tin về máy móc, thiết bị; Thông tin về uy tín của nhà thầu.
- 2. Nhà thầu chủ động cập nhật thông về năng lực, kinh nghiệm của mình trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống. Trường hợp nhà thầu tự thực hiện việc chỉnh sửa trên Hệ thống, Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện chỉnh sửa.
- 3. Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu nói riêng và bạn đọc nói chung kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên,Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản bộ Sách 
Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia (Quyển 2).

Sách Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia (Quyển 2)

Quyển 2 của bộ sách có bố cục như sau:
Phần thứ nhất. Thông tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Phần thứ hai. Áp dụng các mẫu hồ sơ và phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15-02-2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Mẫu số 5A. Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ
Mẫu số 5B. Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ
Mẫu số 5C. Hồ sơ mời sơ tuyển dịch vụ phi tư vấn qua mạng
Mẫu số 6A. Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng
Mẫu số 6B. Hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn qua mạng
Mẫu số 7A. Hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Mẫu số 7B. Hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
Mẫu số 8A. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp (theo quy trình số 01) (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)
Mẫu số 8B. Báo cáo đánh giá  hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn,  mua sắm hàng hóa (theo quy trình số 02) (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)
Mẫu số 8C. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp (phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)
Mẫu số 8D. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ tư vấn
Phụ lục 

Sách dày hơn 500 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 490.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2024     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook