Sách Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia (Quyển 1)

Giá bìa: 595.000₫
Giá bán: 390.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn Sách Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia (Quyển 1) đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước. Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu nói riêng và bạn đọc nói chung kịp thời nắm bắt được những quy định mới về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sách Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia (Quyển 1)

Ngày 15-02-2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, Thông tư này quy định cụ thể như sau:
1. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống bao gồm: Thông tin chung về nhà thầu; Số liệu về báo cáo tài chính hằng năm; Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện; Thông tin về nhân sự chủ chốt; Thông tin về máy móc, thiết bị; Thông tin về uy tín của nhà thầu.
2. Nhà thầu chủ động cập nhật thông về năng lực, kinh nghiệm của mình trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống. Trường hợp nhà thầu tự thực hiện việc chỉnh sửa trên Hệ thống, Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện chỉnh sửa.
3. Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản bộ sách:
Hướng Dẫn Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia (Quyển 1).
Quyển 1 của bộ sách có bố cục như sau:
Phần thứ nhất. Thông tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Phần thứ hai. Áp dụng các mẫu hồ sơ và phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15-02-2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Mẫu số 1A. Mẫu tờ trình kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu
Mẫu số 1B. Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu
Mẫu số 1C. Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu
Mẫu số 2A. Mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mẫu số 2B. Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mẫu số 2C. Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mẫu số 3A. Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ
Mẫu số 3B. Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ
Mẫu số 3C. Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp qua mạng
Mẫu số 4A. Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ
Mẫu số 4B. Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ
Mẫu số 4C. Hồ sơ mời sơ tuyển  mua sắm hàng hóa qua mạng
Các mẫu còn lại sẽ được trình bày ở Quyển 2 của bộ sách

Sách dày 700 trang, khổ 20x28 cm, Giá bìa: 595.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý I/2024     

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook