CẨM NANG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP & CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi, hạn chế thấp nhất những rủi ro pháp lý, doanh nghiệp cần nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành của mình. Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12-6-2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05-03-2018 Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06-6-2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018, Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08-3-2018 Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa....

Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có được các tài liệu nói trên, Trung tâm Sách Pháp luật cho biên soạn và phát hành cuốn sách:

CẨM NANG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
& CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn chi tiết về đăng ký doanh nghiệp

Phần th hai. Các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hiệu quả doanh nghiệp

Phần thứ ba. Quy định về đầu tư vốn vào doanh nghiệp, chuyển đổi thành công ty cổ phần

Phn th tư. Quy định mới nhất về kinh doanh, thương mại

Phần thứ năm. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook