Chế độ kế toán doanh nghiệp ( theo thông tư 200/2014/tt-btc)

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 484 trang, Giá: 350.000đ. NXB. Hồng Đức. In & nộp lưu chiểu quý II / 2015.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook