NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO VÀ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

     Thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới liên quan đến doanh nghiệp như: Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31-12-2015 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015  về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17-11-2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 159/2015/TT-BTC ngày 15-10-2015 Hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04-8-2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14-11-2015 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Để giúp những nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, Trung tâm Giới thiệu sách liên kết với Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách:

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO VÀ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng, lãng phí ; Phần thứ hai. Giải đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, quản lý và sử dụng hóa đơn ; Phần thứ ba. Giải đáp về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị ; Phần thứ tư. Giải đáp về bảo hiểm xã hội, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động ; Phần thứ năm.Nguyên tắc lãnh đạo doanh nghiệp, nghệ thuật ứng xử của lãnh đạo

Sách có độ dày 416 trang, khổ 20x28 cm . In và nộp lưu chiểu quý IV/2015 , giá phát hành 350,000/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook