những vướng mắc thường gặp về kế toán, kiểm toán & quản lý tài chính doanh nghiệp

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 428 trang, Giá: 350,000đ. NXB. Tài Chính. In & nộp lưu chiểu quý II/2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook