Sách 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu. 

Sách 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu
Tác giả: Lê Trung Kiên - Nguyễn Hòa
Nhà xuất bản: Hồng Đức xuất bản tháng 03/2019
Kích thước 19 x 27 cm, Loại bìa: Bìa Cứng
Số trang: 400, Giá Bìa: 365,000đ/1 cuốn

Giá bìa: 365.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước quyển Sách: 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu
- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao thắng lợi là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một thắng lợi của thời đại Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc của quân và dân ta. 

- Để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta qua Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ,
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  (7/5/1954 - 7/5/2019) - Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách:
 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu. 

Sách 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu. 

Nội dung cuốn Sách 65 Năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Lừng Lẫy Năm Châu Chấn Động Địa Cầu gồm có bảy phần:

Phần I: Những hình ảnh về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, năm 1954;
Phần II: Thơ và nhạc mừng chiến thắng Điện Biên Phủ t nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ;
Phần III: Diễn biến Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ - năm 1954
Phần IV: Nhật lệnh, Thư , Lệnh động viên trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Phần V: Điện Biên Phủ- biểu tượng của sức mạnh trong thời đại Hồ Chí Minh
Phần VI: Điện Biên Phủ- Những Dấu ấn Chiến thắng lịch sử
Phần VII: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Qua góc nhìn của những người bên kia chiến tuyến

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 19 x 27cm, dày 400 trang, giá bìa: 365.000 đồng/1cuốn. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.  

  

Mời xem thêm: sách: “Dấu Ấn Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Phủ”. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta qua Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung Tâm Sách Pháp Luật phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: “Dấu Ấn Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Phủ”. 

sách: “Dấu Ấn Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Phủ”. 

Bố cục cuốn sách Dấu Ấn Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Phủ gồm:
Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, năm 1954;
Phần II: Thư của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ;
Phần III: Điện Biên Phủ - Chiến dịch lịch sử;
Phần IV: Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ;
Phần V: Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Chiến dịch Điện Biên Phủ;
Phần VI: Dấu ấn Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ;
Phần VII: Ý nghĩa và giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu tuyên truyền hữu ích, qua đó khẳng định Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức truyền thống về lịch sử dân tộc cho các thế hệ trẻ, quyết tâm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Sách được in với hình thức đẹp, khổ 19x27cm, dày 400 trang, giá bìa: 365.000đồng/cuốn.
Vậy, Trung Tâm Sách Pháp Luật trân trọng giới thiệu đến quý cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết để đặt mua kịp thời./.

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế

ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook