Sách Cẩm Nang Bảo Vệ Môi Trường Những Quy Định Pháp Luật Mới Hiện Hành Nhằm Bảo Vệ Môi Trường Dành Cho Các Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng với nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: Cẩm Nang Bảo Vệ Môi Trường Những Quy Định Pháp Luật Mới Hiện Hành Nhằm Bảo Vệ Môi Trường Dành Cho Các Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ. Với những nội dung mới nhất giúp các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định của Nhà Nước ban hành.

Sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây là kết quả từ những nỗ lực hoạt động kinh tế của nhiều thành phần kinh tế, trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đặc biệt là bảo vệ môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang là vấn đề nan giải, gặp nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan, ban, ngành.
Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đang là tâm điểm nóng trong chiến lược kinh doanh, hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp đã và đang và sẽ có vai trò chủ chốt trong việc thực hiện chính sách và pháp luật bảo vệ môi trường. Để thực hiện tốt chính sách và pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt được thời cơ, Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng với nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI HIỆN HÀNH NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ

 

Sách Cẩm Nang Bảo Vệ Môi Trường Những Quy Định Pháp Luật Mới Hiện Hành Nhằm Bảo Vệ Môi Trường Dành Cho Các Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:
Phần Thứ Nhất. Luật Bảo Vệ Môi Trường  Và Quy Định Chi Tiết Thi Hành;
Phần Thứ Hai. Các Chính Sách Đối Với Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường Của Tổ Chức, Cá Nhân Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ;
Phần Thứ Ba. Bảo Vệ Môi Trường Và Quản Lý Chất Thải, Phế Liệu Trong Hoạt Động Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ;
Phần Thứ Tư. Hoạt Động Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Dân Cư;
Phần Thứ Năm. Xác Định Thiệt Hại Môi Trường Và Xử Lý Ô Nhiễm, Phục Hồi, Cải Tạo Môi Trường;
Phần Thứ Sáu. Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Vi Phạm Hình Sự Về Bảo Vệ Môi Trường.

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook