Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND TP.HCM ngày 21/07/2023)

Giá bìa: 1.515.000₫
Giá bán: 995.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 21-07-2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2966/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Minh. Bộ Đơn giá bao gồm: Đơn giá dự toán Xây dựng công trình; Đơn giá dự toán Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Đơn giá dự toán Khảo sát xây dựng công trình; Đơn giá dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; Đơn giá dự toán Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Đơn giá dự toán Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.
Đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP) trên địa Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách: 

Tập 1 -  Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND TP.HCM ngày 21/07/2023)

Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND TP.HCM ngày 21/07/2023)

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Ban hành kèm theo Phụ lục I - Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21-7-2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh)
Chương I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II. Công tác thi công đất, đá, cát thuyết minh
Chương III. Công tác thi công cọc
Chương IV. Công tác làm đường
Chương V. Công tác xây gạch đá
Chương VI. Thi công kết cấu bê tông
Chương VII. Công tác bê tông đúc sẵn
Chương VIII. Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX. Gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X. Công tác hoàn thiện
Chương XI. Các công tác khác
Chương XII. Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng
Chương XIII. Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện.
Sách có độ dày 600 trang, khổ 20x28 cm, giá phát hành 695,000/1 quyển. Xuất bản quý III/2023
+

Tập 2 -  Đơn Giá Dự Toán Sửa Chữa, Bảo Dưỡng, Khảo Sát - Thí Nghiệm Xây Dựng Công Trình (Theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND TP.HCM ngày 21/7/2023)

Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND TP.HCM ngày 21/07/2023)

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần I. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Phụ lục III - Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21-7-2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh)
Phần II. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Phụ lục IV - Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21-7-2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh)
Phần III. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Phụ lục V - Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21-7-2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh)
Sách có độ dày 450 trang, khổ 20x28 cm, giá phát hành 425.000đ/1 quyển. Xuất bản quý III/2023
+

Tập 3 -  Đơn Giá Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật, Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ (Theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND TP.HCM ngày 21/7/2023)

Đơn Giá Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND TP.HCM ngày 21/07/2023)

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần I. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Phụ lục II - Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21-7-2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh)
Phần II. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Phụ lục VI - Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 21-7-2023 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh) .
Sách có độ dày 400 trang, khổ 20x28 cm, giá phát hành 395.000đ/1 quyển. Xuất bản quý III/2023

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu bộ sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 –  0912373812 –  028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook