Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2021

Giá bìa: 1.793.000₫
Giá bán: 1.100.000₫

- +
Mua hàng

       Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu Bộ Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2021. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  tham khảo, sử dụng vào việc lập và dự toán, khảo sát, xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng…
Ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Thông tư gồm 04 Điều và 08 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và Phụ lục số II Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Cũng trong ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thông tư là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước.
Tiếp theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD  ngày 08/9/2021, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021, thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/03/2017 về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản Bộ Sách 
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2021 gồm 4 tập:
Tập 1 -  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  (Phần xây dựng và khảo sát) 

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2021

Tập 2 - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ)

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2021

Tập 3 - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Phần sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, sử dụng vật liệu, định mức chi phí quản lý dự án)

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2021

Tập 4 - HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2021

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu bộ sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Tập 1 dày 500 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 488,000đ 
Tập 2 dày 420 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 435,000đ 
Tập 3 dày 430 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 450,000đ
Tập 4 dày 410 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 420,000đ 
Sách trình bày đẹp, Giá trọn bộ 4 tập = 1,793,000đ. Xuất bản quý IV/2021    
(giảm giá còn 1,100,000đ/1 bộ, giá này đã bao gồm hoá đơn tài chính) 

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook