Sách Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 - Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính, Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị cuốn sách Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 - Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính, Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung là tiếp tục thể chế hóa các đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Để kịp thời tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức đã biên tập và xuất bản cuốn sách:
LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) NĂM 2020 - Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính, Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Sách Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 - Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính, Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:
Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng và hợp nhất các văn bản về luật xây dựng;
Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng;
Phần thứ ba. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng;
Phần thứ tư. Phương pháp xác định dự toán xây dựng;  
Phần thứ năm. Phương pháp xác định định mức xây dựng, giá xây dựng công trình;
Phần thứ sáu. Phương pháp xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn  đầu tư xây dựng;
Phần thứ bảy. Thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế, dự toán;
Phần thứ tám. Thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng;
Phần thứ chín. Thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề.
 Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27cm, Giá bìa 395.000đ/1 cuốn. 
Xuất bản và nộp lưu chiểu quý III/2020
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook