Sách Hỏi - Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

      Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: Hỏi - Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Hoạt động đấu thầu có vai trò ngày càng lớn trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Những quy định có liên quan đến đấu thầu cũng đang được Chính phủ và các Bộ ngành điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu; góp phần tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, …
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp cùng Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản và phát hành cuốn sách:
Hỏi - Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Sách Hỏi - Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

        Cuốn sách trình bày dưới dạng Hỏi - Đáp sẽ giúp bạn đọc dễ theo dõi, gồm các phần chính sau:
Phần thứ Nhất.   Hỏi - Đáp Các Vấn Đề Cơ Bản Về Đấu Thầu & Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu
Phần thứ Hai.  Hỏi - Đáp Về Các Quy Trình Chi Tiết Lựa Chọn Nhà Thầu
Phần thứ Ba.  Hỏi - Đáp Các Quy Định Mới Nhất Của Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
Phần thứ Tư.  Hỏi - Đáp Tình Huống Thường Gặp Khi Đấu Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia
Phần thứ Năm.  Hỏi - Đáp Tình Huống Thường Gặp Khi Ký Kêt Hợp Đồng Với Nhà Thầu
Phần thứ Sáu.  Hỏi - Đáp Tình Huống Thường Gặp Trong Mua Sắm Tập Trung, Mua Sắm Thường Xuyên, Giao Nhiệm Vụ, Đặt Hàng Hoặc Đấu Thầu Cung Cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Công Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước
Phần thứ Bảy.  Hỏi - Đáp Tình Huống Thường Gặp Trong Kiểm Tra, Giám Sát, Theo Dõi Hoạt Động Đấu Thầu Và Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Đấu Thầu
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2021    
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook