TÀI LIỆU KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

      Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát triển dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ xảy ra cao. Mặc dù đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành để chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ nhưng các vụ cháy nổ vẫn xảy ra và để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy tìm hiểu những kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thuận lợi trong việc tra cứu các quy định về pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ; trang bị, bố trí, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy; an toàn cháy nổ trong quản lý, sử dụng hóa chất, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...; Trung tâm giới thiệu sách phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

TÀI LIỆU KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY,

CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, HỘ GIA ĐÌNH”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Các điều kiện đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy

Phần thứ hai. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền được chi trả khi xảy ra thiệt hại về cháy nổ

Phần thứ ba. Các cơ sở, dự án, công trình thuộc diện quản lý và thẩm duyệt thiết kế về phòng chống cháy nổ;

Phần thứ tư. Tổ chức lực lượng và điều kiện hoạt động kinh doanh phòng cháy, chữa cháy

Phần thứ năm. Trang bị, bố trí và những quy định về tiêu chuẩn của phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Phần thứ sáu. Phòng chống cháy nổ hóa chất vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phần thứ bảy. Chế độ, chính sách dành cho lực lượng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy;

Phần thứ tám. Các mức xử phạt khi vi phạm an toàn về phòng chống cháy nổ

Phần thứ chín. Kỹ năng cơ bản trong cách phòng ngừa rủi ro và xử lý cháy nổ.

- Sách dày 416 trang, khổ 19x27, giá bìa 350.000 đồng/cuốn

- Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook